En poursuivant votre navigation sur https://action.1212.be vous acceptez l'utilisation de cookies et autres technologies similaires pour assurer le fonctionnement nominal du site web (par exemple maintenir votre connexion).

Fermer

ZOL is solidair met slachtoffers van aardbeving in Turkije en Syrië

10 460 €

collectés sur 15 000 €

69%

Projet
terminé

11

contributeurs

Partager cette page de collecte

Le projet
L'équipe
Les contributeurs
Les actus
Commentaires
Waarom ligt dit project je nauw aan het hart?
De beelden van de zware aardbeving die Turkije en Syrië getroffen heeft, laten niemand onberoerd. De omvang van de ramp is nog steeds niet te overzien en de dodentol loopt bijzonder hoog op. Ons medeleven gaat uit naar alle mensen die rechtstreeks en onrechtstreeks getroffen zijn door dit natuurgeweld. In de eerste plaats ginds waar de aarde gebeefd heeft maar zeker ook naar de grote Turkse gemeenschap in onze regio en naar de mensen in het noorden van Syrië die na jaren van oorlog nu opnieuw met grote rampspoed geconfronteerd worden.

Wat is uw doel?
Door de massale inzamelingsacties van de voorbije dagen is er momenteel even geen vraag naar het schenken van extra goederen. Wel is er nood aan financiële middelen om de bevolking ter plaatse te helpen. Om te voorzien in hun levensbehoeften, om de reddingsoperaties te helpen bekostigen en om steden en dorpen herop te bouwen. Zelf willen we als ZOL het goede voorbeeld geven, en hebben alvast het bedrag van 10.000 euro op de rekening van het Rode Kruis gestort. We hopen van harte dat het u kan aanzetten om naar eigen vermogen ook een gift te doen die het leed van de slachtoffers enigszins kan verzachten.

Wilt je nog iets toevoegen? Wilt je een anekdote delen?
Bedankt aan iedereen die een steentje wil bijdragen.
Voir tout
  • 20/02/2023

    jurgen ritzen

    Teamcaptain
    (Créateur de la page)

Voir tout

17/03/2023

K. B.

135 €

15/03/2023

D. N.

40 €

11/03/2023

M. A.

10 €

08/03/2023

G. K.

25 €

08/03/2023

W. V.

20 €

06/03/2023

P. K.

5 €

06/03/2023

L. S.

100 €

04/03/2023

S. B.

25 €

03/03/2023

J. J. H.

50 €

03/03/2023

P. V.

50 €

Voir tout

Laisser un message de soutien

Voir tout