En poursuivant votre navigation sur https://action.1212.be vous acceptez l'utilisation de cookies et autres technologies similaires pour assurer le fonctionnement nominal du site web (par exemple maintenir votre connexion).

Fermer

Inzamelactie: Aardbeving Turkije-Syrië

par Rojin Aytac

95 €

collectés sur 10 000 €

0%

25
jours restants

7

contributeurs

Partager cette page de collecte

Le projet
Les contributeurs
Les actus
Commentaires

Waarom ligt dit project je nauw aan het hart?
Heel veel mensen zijn momenteel dakloos, onder het puin of gestorven onder het puin wegens het gebrek aan hulpverleners. Ze hebben onze hulp nodig! Hiervoor neem ik de initiatief om een inzamelactie te starten.

Wat is uw doel?
Steunen

Wilt je nog iets toevoegen? Wilt je een anekdote delen?

We kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen kan wel iemand helpen...

Elk hulp is goud waard!

ENGLISH

Why is this project close to your heart?
Very many people are currently homeless, under the rubble or died under the rubble because of the lack of aid workers. They need our help! For this, I am taking the initiative to start a fundraising campaign.

What is your aim?
Support

Do you want to add anything else? Would you like to share an anecdote?

We can't help everyone, but everyone can help someone....

Every help is worth gold!

 

Voir tout

08/03/2023

M. E. A.

50 €

05/03/2023

L. E.

5 €

01/03/2023

A. A.

15 €

01/03/2023

R. A.

5 €

01/03/2023

F. V.

5 €

01/03/2023

R. A.

10 €

01/03/2023

A. V.

5 €

Voir tout

Laisser un message de soutien

Voir tout